Grozs (0)

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Tā kā SIA "INTELLIGENT FORMULA TRADEpiedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, veicot pasūtījumu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

1. Veicot Pasūtījumu www.faccex.com, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar Noteikumiem. Pēc Pasūtījuma veikšanas, Jūs esiet noslēdzis Distances līgumu, kurš uzliek abām Pusēm saistības un pienākumus.

2. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtīto produktu.

3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis Pasūtījumu un, atbilstoši šiem Noteikumiem, ir veicis samaksu par Preci. 

4. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un, nepieciešamības gadījumā, tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

5. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

6. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot mājaslapas administrēšanu, Preču piegādi un citus ar Pircēju pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja Personas datus citām trešajām Personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

8. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā Persona Preču piegādes brīdī atrastos pasūtījuma brīdī norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu.

9. Ja Pircējs nav nodrošinājis 8. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem.

10. Produkta cena norādīta ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%.

11. Pirms sākt iegādāto Produktu izmantot, lūdzu rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju un produktu lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši produkta īpašībām un paredzētajam lietošanas mērķim.

12. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Preci Pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā, visa par Preci veiktā, samaksa tiek atdota Pircējam pilnā apmērā, ja:

12.1. Prece tiek atgriezta pilnā tās komplektācijā un kvalitātē, neatvērtā veidā, nebojāta, nelietota, kādā to piegādājis Pārdevējs.

13. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Preci būsiet saņēmuši.

14. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot, ja tiek atgrieztas Līguma noteikumos neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

15. Par Preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risināts saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma ( PTAL )  normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. "Kārtībā, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu" prasībām. ( MK Noteikumi nr.631.)

16. SIA Intelligent Formula saglabā tiesības atteikties pieņemt Preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Lai vienotos par Preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@intelligentformula.lv  vai pa tālruni: +371 20151747, norādot Pasūtījuma numuru un datumu. 

17. Saskaņā ar Latvijas Likumdošanu, SIA Intelligent Formula Trade atmaksās par Produktu samaksāto naudas summu iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad būsi nosūtījis rakstisku atteikumu. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas, izņemot, ja Prece neatbilst līguma noteikumiem.

18. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

18.1. ir atvērts iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

18.2. Precei tuvojas derīguma termiņa beigas.

Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām un pienākumiem lasiet šeit:

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309 

vai šeit:  http://www.ptac.gov.lv/lv/content/atteikuma-ties-bas

19. Veicot Pirkumus www.faccex.com , Jūs automātiski piesakieties jaunumu saņemšanai uz Jūsu e-pastu un sms.

20. Ja jūs vēlaties atteikties no jaunumu saņemšanas, sūtiet mums ziņu uz: info@intelligentformula.lv

21. Atteikuma veidlapa tiek nosūtīta uz norādīto e-pastu kopā ar Pasūtījuma apstiprinājumu.

Neskaidrību gadījumā rakstiet mums uz: info@intelligentformula.lv vai zvaniet: +371 20151747

Atteikuma veidlapu un Noteikumus var lejuplādēt šeit: 

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.